Sallandse Heuvelrug Populair

In Overijssel Natuur 469 downloads

Sallandse Heuvelrug

Tussen de Hanzesteden Deventer en Zwolle aan de ene kant en Twente aan de andere kant ligt de Sallandse Heuvelrug. Het gebied, dat is ontstaan in de ijstijd, omvat maar liefst 26 heuvels, de rivier de Regge en het grootste aaneengesloten droge heidegebied van Noordwest Europa. Een deel van het gebied is een Nationaal Park, met zeldzame flora en fauna zoals het korhoen en de nachtzwaluw. Deze natuur, maar ook de ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorie, maken het gebied een verrassende en bijzondere plek in Nederland.

Grotestraat 281

7441 GS Nijverdal

website

Book in Holland